ประกาศ *รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ *รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ - ๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา


เรื่อง   นายก อบต.บางรักพัฒนา (ดร.บัวทิพย์  สุขจั่น)  ขอชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาการหนีประชุมสภาฯ (1)
เรื่อง นายก อบต.บางรักพัฒนา (ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น) ขอชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาการหนีประชุมสภาฯ (1)

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกและสมาชิกสภาฯ ทีมบางรักพัฒนา จึงไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สายด่วนบริการ แผนที่ กฏหมาย ร้องทุกข์ออนไลน์

งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ