โครงการตรวจสุขภาพประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ 2-15 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2557 เวลา 06.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ฟรี!!!!!
โครงการตรวจสุขภาพประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ 2-15 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2557 เวลา 06.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ฟรี!!!!!

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ 2-15 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2557 เวลา 06.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ฟรี!!!!!


ประกาศ *รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ *รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ - ๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา


ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สายด่วนบริการ แผนที่ กฏหมาย ร้องทุกข์ออนไลน์

งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ