ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักพัฒนา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 19 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256146,81836,52258,06662,38153,61551,08855,60849,80044,44957,057119,673110,884745,961
2560------352,43013,10138,05238,91040,874133,402
ยอดยกมาตั้งแต่ 25 ส.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560   -879,363
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี