ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    27 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    27 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นกรณีการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต.บางรักพัฒนาเป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา   14 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อบต.บางรักพัฒนา เป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา   6 พ.ย. 2561 61
ประกาศสอบราคา   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากคอสะพานวัดลาดปลาดุกถึงสุดกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๗ โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๘o เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร หนา o.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๑ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางรักพัฒนา ด้วยวิธีประก   19 ธ.ค. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง ทะเบียน บต-๘๘๖๕ นนทบุรี จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 ธ.ค. 2561 0
ประกาศสอบราคา   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านธารทอง ๒ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.oo เมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคสล.ยาว ๑๕o.oo รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   19 ธ.ค. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ธ.ค. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ธ.ค. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560