ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 ส.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา      15 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง โครงกา่รฝึก ศึกษาให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการฯ)   15 ส.ค. 2561 4
ประกาศสอบราคา   ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านมนวดีพาร์ค หมู่ที่ ๗ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 ส.ค. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานปลัด)   14 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาผูกผ้าระบายประดับตกแต่งอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ส.ค. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560