หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ดร.กิจก้อง นาคทั่ง
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ


 
 
อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ ที่ทำการชั่วคราวบ้านกำนันดำรงค์ อยู่สุข เลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ถ. ซอยจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง และได้ย้าย ที่ทำการเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา มาอยู่ที่ทำการ เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2542 และปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ มาอยู่ที่ทำการเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้ทำพิธีเปิดอาคาร เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาแห่งใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
 
 
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาตั้งอยู่ เลขที่ 5 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางบัวทอง อยู่ห่างจากอำเภอบางบัวทอง ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11.48 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลพิมลราช และ อำเภอบางบัวทอง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ และ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง  
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลบางรักพัฒนามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสาย การจัดตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่ ปลูกเรียงรายตามริมคลอง ปัจจุบันมีถนนตัดผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการคมนาคม ราษฎรจึงขยายบ้านเรือนออกมาอยู่ ตามริมถนนมากขึ้น อีกทั้งมีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่นในบางหมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ที่เป็นคนดั้งเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ประกอบอาชีพรับจ้าง ,ค้าขาย,รับราชการ เป็นต้น
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มความแตกต่างของระดับพื้นดิน เพียงเล็กน้อย สภาพอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่

อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน เท่ากับ 35.1 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมกราคม เท่ากับ 20.7 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 27.9 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนตลอดปี เท่ากับ 1,228 มิลลิเมตร
 
 
 
ราษฎรดั้งเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ผักสวนครัว ปลูกไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ที่ราษฎรในเขตตำบลบางรักพัฒนา ประกอบอาชีพการทำนากัน
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 45,493 คน แยกเป็น

ชาย  20,869 คน คิดเป็นร้อยละ 45.87

หญิง 24,624 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 24,385 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 3962.80 คน/ตารางกิโลเมตร
     
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านคลองบางแพรก 312 357 669 300  
3   บ้านคลองนิ้วค่อม 349 385 734 311
  4   บ้านบางแพรก 1,279 1,426 2,705 1,618  
5   บ้านคลองบางไผ่ 1,446 1,680 3,126 1,390
  6   บ้านโสนลอย 5,161 6,084 11,245 5,537  
7   บ้านลาดปลาดุก 1,107 1,267 2,374 1,104
  8   บ้านคลองวัดลาดปลาดุก 2,337 2,749 5,086 2,506  
9   บ้านอุบลกาญจน์ 1,402 2,749 3,068 1,148
  10   บ้านบัวทอง 1,994 1,666 4,511 3,599  
11   บ้านปลายคลองบางแพรก 886 2,517 1,856 892
  12   บ้านรัตนาธิเบศร์ 1,743 970 3,799 2,789  
13   บ้านอุดมบุรี 1,633 2,056 3,645 1,908
  14   บ้านกฤษดา 726 2,012 1,593 792  
15   บ้านรุ่งเรือง 494 867 1,082 491
    รวม 20,869 24,624 45,493 24,385
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881 ต่อ 991
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10