หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-147-1881
โทรสาร : 02-147-1881
Website : www.bangrakpattana.go.th
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 
 
 
  เบอร์โทรติดต่อภายใน อบต.บางรักพัฒนา 02-147-1881
  สำนักงานปลัด
 
งานธุรการ ต่อ 121, 122, 123
 
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 131 หรือโทร 02-925-3445
 
งานดับเพลิง ต่อ 199
 
งานนิติกร ต่อ 182
 
งานทะเบียนพาณิชย์ ต่อ 181
  กองสวัสดิการสังคม
 
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 201, 202
  กองคลัง
 
งานการเงินและบัญชี ต่อ 303
 
งานทะเบียนและทรัพย์สิน ต่อ 331
 
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 321, 322, 323
  กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 401, 402
  กองช่าง
 
กองช่าง ต่อ 501, 502
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 601, 602, 603, 621, 622
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560