หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-925-3446
โทรสาร : 02-925-3446
Website : www.bangrakpattana.go.th
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 
 
 
 
โทร 02-921-1031 ห้องปลัด
 
โทร 02-925-3004 กองสวัสดิการสังคม
 
โทร 02-925-3008 กองการศึกษาฯ, งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานนิติกร, งานทะเบียนพาณิชย์
 
โทร 02-925-3014 กองคลัง
 
โทร 02-594-4436 งานจัดเก็บรายได้
 
โทร 02-925-3016 กองช่าง
 
โทร 02-925-3031 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
โทร 02-925-3445 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
โทร 02-925-3446 สำนักงานปลัด, งานประชาสัมพันธ์
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560