หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ 0023.3/ว 1449 ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.Automated QA สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.1/ว350 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว1380 ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท.  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 1401 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว1450 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment เพิ่มเติม  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.1/ว1402 งดการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2563  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว1379 การถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.5/ว1398 การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เพิ่มเติม  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.5/ว1378 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนวจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว1399 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.5/ว1400 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เก่ อปท.  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.2/ว347 ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการฯ  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว1369 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 COVID-19  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว341 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2563  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว340 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 517
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10