หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.3/ว801 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.2/ว40 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว798 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว800 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 199 ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Competency Test : LCT  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 799 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 779 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.2/ว200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถานบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.2/ว198 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูฯ และแหล่งข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูฯ  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.2/ว197 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว203 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.5/ว194 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 188 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NTเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT  [ 14 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 177 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ  [ 14 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.5/ว730 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562  [ 13 ก.พ. 2563 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 509
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10