หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.2/ว31 ส่งประกาศ ก.อบต. จ.นนทบุรี  [ 13 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 729 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 182 หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 180 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 686 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 181 ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ  [ 13 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 685 การบันทึกรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.5/ว 641 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2562  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.1/ว185 ขอเชิญร่วมประชุม  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ 0023.3/ว 184 สำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพด้านการตัดเย็บ  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว173 ขอความอนุเคระห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว176 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว174 ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.3/ว175 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
 
นบ0023.5/ว154 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 509
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10