หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
- รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่รายงานการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  [ 21 ส.ค. 2555 ]   
 
- การจัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์  [ 21 ส.ค. 2555 ]   
 
- แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2554  [ 21 ส.ค. 2555 ]   
 
- การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้านวัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  [ 20 ส.ค. 2555 ]   
 
- การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan  [ 17 ส.ค. 2555 ]   
 
(นบ 0037.3/2876) - ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร Gender and Local Govemance: Training Course for Local Govemment Trainers  [ 17 ส.ค. 2555 ]   
 
- การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)  [ 16 ส.ค. 2555 ]   
 
- แจ้งกำหนดการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2555  [ 15 ส.ค. 2555 ]   
 
- กำหนดการคุณสมบัติในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้าศูน  [ 15 ส.ค. 2555 ]   
 
- การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 15 ส.ค. 2555 ]   
 
- ขอเชิญประชุมตรวจประเมินผลงาน กรณีปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ  [ 15 ส.ค. 2555 ]   
 
ขอเชิญประชุม  [ 14 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้งเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  [ 10 ส.ค. 2555 ]   
 
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  [ 10 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  [ 10 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     497      498      499     (500)     501      502      503     ....หน้าสุดท้าย >> 509
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10