หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 


นายบุญส่ง นนทรักษ์
ประธานสภา อบต.
 


นายเนิ่ม แป้นเอม
รองประธานสภา อบต.


ดร.กิจก้อง นาคทั่ง
เลขานุการสภา อบต.
 
 


-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่2


นางเกษมศรี รุ่งรัศมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายศุภชัย อยู่ดิษฐ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายไพโรจน์ ทองเอี่ยม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางสุจิตรา สายวร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายอนันตชาติ เพ็งสุทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560