หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561  
 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางรักพัฒนา สมาชิกสภา อบต.บางรักพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขฯ โรงเรียน วัด ประธานชมรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 147 คน

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี มาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 ให้เกิดการบริหารจัดการของสุขภาวะที่ดีขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง และที่สำคัญคือจะเป็นการเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างพอเพียง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันได้อย่างเกื้อกูล เพื่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข    

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 14.08 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 387 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560