ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ม.รัตนาธิเบศร์ เมนต์ ๒ (ซอย ๑/๒ ถึง ซอย ๑๑/๒) หมู่ที่ ๑๒,๑๓ โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด กว้าง ๖.๖ เมตร ยาว ๔๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๑๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ม.รัตนาธิเบศร์ เมนต์ ๒ (ซอย ๑/๒ ถึง ซอย ๑๑/๒) หมู่ที่ ๑๒,๑๓ โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด กว้าง ๖.๖ เมตร ยาว ๔๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๑๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 13.39 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560