หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กอนุบาล 3 ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กอนุบาล 3 ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 อบต.บางรักพัฒนา โดย นางบุญสม  ถึงถิ่น รองปลัด อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางสหัสทยา  พูนจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในการการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กอนุบาล 3 ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุตรหลาน และความสำคัญของการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตัวเอง เข้าใจในความสำคัญของช่วงปฐมวัย และลงมือช่วยกันทำให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15.02 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560