หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา กองสวัสดิการสังคม  ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับนโยบายหลักของคณะผู้บริหารที่ต้องการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ และต้องการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลบางรักพัฒนา จำนวน 2 รุ่น ดังนี้  รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562  ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเคียงทะเล รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์  ปฐมกนก ปลัด อบต.บางรักพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุชาติ  หม้งห้อง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.48 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560