หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา  
 

อบต.บางรักพัฒนา ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โดย นายวีรศักดิ์   ปฐมกนก ปลัด อบต.บางรักพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในครั้งนี้ และมีสมาชิกสภา อบต.บางรักพัฒนา กำนันตำบลบางรักพัฒนา ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 15 ตำบลบางรักพัฒนา เข้าร่วมเสนอปัญหา และความต้องการของแต่ละหมู่ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการ โดยโครงการพัฒนาที่จะขอเสนอต้องเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และอยู่ในพื้นที่สาธารณะเท่านั้น ทั้งนี้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด จะนำข้อมูลทั้งหมดจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนดังกล่าว จากนั้นก็จะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอต่อผู้บริหาร และให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่ออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 10.33 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560