หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2562  
 

        อบต.บางรักพัฒนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 อบต.บางรักพัฒนา
โดย ว่าที่ร้อยตรรีวีรศักดิ์   ปฐมกนก ปลัด อบต.บางรักพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และนางพิกุลแก้ว  ชัยชาญ  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สมาชิกสภา อบต.บางรักพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อถล. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการดูแลของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้ การบำรุงดูแลจากวิทยากร ของกรมป่าไม้ และได้รับความรู้ในเรื่องของยุทธศาสตร์ จังหวัดสะอาด ไทยแลนด์ 4.0  การจัดการขยะมูลฝอย หลัก 3 RS การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (แหล่งน้ำ) และฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดคุณภาพของน้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 16.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560