หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมูที่ 2 – 15 ปะจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       อบต.บางรักพัฒนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมูที่ 2 – 15 ปะจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 อบต.บางรักพัฒนา ดดย ว่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์  ปฐมกนก ปลัด อบต.บางรักพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และนางพิกุบแก้ว  ชัยชาญ  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.บางรักพัฒนา กลุ่ม อสม.ตำบลบางรักพัฒนา ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมูที่ 2 – 15 ปะจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป มีองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและการปฐมพยาบสลเบื้องต้น สามารถประสานหน่วยงานพยาบาลได้ พร้อมทั้งมีการทำงานเป็นทีม และมีระบบที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการสาธารณสุขการบูรณาการ และการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 16.29 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560