หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 

       อบต.บางรักพัฒนา สำนักงานปลัดฯ  ฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีส่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์ ปฐมกนก ปลัด อบต.บางรักพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในครั้งนี้ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนา อบต.บางรักพัฒนา ให้ความเห็นชอบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 16.40 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560