หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    อบต.บางรักพัฒนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางรักพัฒนา โดยนางบุญสม  ถึงถิ่น รองปลัด อบต.บางรักพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดและ นางพิกุลแก้ว  ชัยชาญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.บางรักพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.ต.บางรักพัฒนา แกนนำสุขภาพ จิตอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก อีกทั้งประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจในการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้ปลอดลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 13.13 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560