หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ดร.กิจก้อง นาคทั่ง
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

12 มกราคม 2565
👉ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน
👉เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในวันและ เวลาราชการ * ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ยื่นใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัคร ได้ท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี) และท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
👉 เกณฑก์ารรับนักเรียนเข้าเรียน เด็กต้องมีอายุ 3 ปี บริบูรณ์ (หมายถึง เด็กเกิด ระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562) เท่าน้ัน
👉 หลักฐานเอกสารการสมัครเข้าเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้สมัคร จํานวน 1 ชุด (พร้อมฉบับจริง)
4.สําเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จํานวน 1 ชุด (พร้อมฉบับจริง)
5.รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จํานวน 6 รูป
6.สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด

👉กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
☎️ 02 147 1881 ต่อ 401 และ 402
# งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
☎️ 02 147 1881

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 15.03 น. โดย เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881 ต่อ 991
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10