หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ด้านการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2561 ตามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “Nonthaburi Say No To Foam” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม   ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดยมี นางบุญสม  ถึงถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา   เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางพิกุลแก้ว  ชัยชาญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ร้านประกอบการค้าอาหาร ชุมชน ชมรมต่างๆ  และโรงเรียนในพื้นที่ ลดปริมาณการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย กระดาษ foodgrade และมันสำปะหลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 09.20 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 209 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560