ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์ ปฐมกนก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา   9 เม.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   20 ก.พ. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   20 ก.พ. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ก.พ. 2562 102
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณหน้า อบต.บางรักพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบถรี รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 เม.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดยวิธีฌแพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการน้ำดื่มสำหรับไว้บริการประชาชน จำนวน ๓๐ ลัง และน้ำถัง จำนวน ๑๐ ถัง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   22 เม.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข อบต. บรพ. ๔๘๖-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต้นท์ ๒ หลัง ขนาด ๓่ x ๘ เมตร จำนวน ๗ วัน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 เม.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ม.รัตนาธิเบศร์เมนต์ ๒ (ซอย ๑/๒ ถึง ซอย ๑๑/๒) หมู่ที่ ๑๒,๑๓ โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๖ เมตร ยาว ๔๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๑๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปล   19 เม.ย. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 102
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560