หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกด้านการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้าย ขนาด ๐.๘๐ x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง   12 ก.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑o รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 ก.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 ก.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องงานแผนฯชั้น ๔) รหัสครุภัณฑ์ อบต.บรพ.๔๒o-๕๑-oo๔๖   28 มิ.ย. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กร -๙๔๔๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕-๗o-๑๖ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ ๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 89
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560