หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓o กันยายน ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 10 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓o กันยายน ๒๕๖๑ [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2