หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย เงินสด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 7 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 6 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖o [ 20 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 21  
 
บประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)