˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
˹ѡ
˹ѡ
˹§ҹ
˹§ҹ
ؤҡ
ؤҡ
§ҹ
§ҹ
º
º
ԡûЪҪ
ԡûЪҪ
 
ʴѺ-¨
 
 
  ¡ԡä
 
á¼¹¡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃÐ¨Ó»Õ 2563 äµÃÁÒÊ·Õè 3 µÑé§áµèà´×͹ àÁÉÒ¹ 2563 ¶Ö§ ÁԶعÒ¹ 2563 [ 23 .. 2563 ]  ҹ : 4  
 
á¼¹¡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃÐ¨Ó»Õ 2563 äµÃÁÒÊ·Õè 2 µÑé§áµèà´×͹ Á¡ÃÒ¤Á 2563 ¶Ö§ ÁÕ¹Ò¤Á 2563 [ 23 .. 2563 ]  ҹ : 2  
 
á¼¹¡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃÐ¨Ó»Õ 2563 äµÃÁÒÊ·Õè 1 µÑé§áµèà´×͹ µØÅÒ¤Á 2562 ¶Ö§ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 [ 23 .. 2563 ]  ҹ : 2  
 
§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöò [ 30 .. 2562 ]  ҹ : 2  
 
ÃÒ§ҹÃÒÂÃѺ¨ÃÔ§»ÃСͺ§º·´Åͧ áÅÐÃÒ§ҹÃѺ-¨èÒ à§Ô¹Ê´ ³ Çѹ·Õè óñ µØÅÒ¤Á òõöñ [ 22 .. 2561 ]  ҹ : 2  
 
§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöñ [ 24 .. 2561 ]  ҹ : 2  
 
§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöñ [ 7 .. 2561 ]  ҹ : 2  
 
§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöñ [ 6 .. 2561 ]  ҹ : 2  
 
ÃÒ§ҹ ÃѺ-¨èÒ à§Ô¹Ê´ »ÃÐ¨Ó»Õ òõöñ »ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á òõöo [ 20 .. 2560 ]  ҹ : 2  
 
º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöð [ 5 .. 2560 ]  ҹ : 1  
 
  (1)