หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาและมาสายของพนักงานเทศบาลเมือง บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขงเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานทั่วไป [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562 และ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2