หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ดร.กิจก้อง นาคทั่ง
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 14 สาย รวมความยาวได้ 24,510 เมตร คือ

ถนนกาญจนาภิเษก ความยาวประมาณ 1,300 เมตร

ถนนบ้านใหม่ - ดอนตะลุมพุก และทางหลวงชนบท
    ความยาวประมาณ 1,500 เมตร

ถนนบางไผ่ – หนองเพรางาย ความยาวประมาณ 3,200 เมตร

ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

ถนนเลียบคลองบางไผ่ ความยาวประมาณ 4,400 เมตร

ถนนเลียบคลองวัดลาดปลาดุก ความยาวประมาณ 3,500 เมตร

ถนนเลียบคลองบางไผ่ ความยาวประมาณ 3,520 เมตร

ถนนเข้าวัดบางแพรก ความยาวประมาณ 560 เมตร

ถนนทางเข้าวัดมะเดื่อ ความยาวประมาณ 660 เมตร

ถนนคลองนายพื้น ความยาวประมาณ 590 เมตร

ถนนคลองบ้านกล้วย ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

ถนนคลองนายชิต ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

ถนนหน้าโรงเรียนสากล ความยาวประมาณ 280 เมตร

ถนนซอยวัดไผ่เหลือง ความยาวประมาณ 2,000 เมตร
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา มี ลำน้ำ ลำคลอง ลำห้วย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

คลองบางไผ่ ระยะทางประมาณ 8,410 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3, 5, 6, 7

คลองวัดลาดปลาดุก ระยะทางประมาณ 3,500 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7, 8

คลองนายพื้น ระยะทางประมาณ 590 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6

คลองนายชิต ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

คลองถนน ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4, 5, 9, 10

คลองบางแพรก ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2,4,11,12,13,14,15

คลองบ้านกล้วย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

คลองนายจง ระยะทางประมาณ 700 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

คลองบางแพรกน้อย ระยะทางประมาณ 500 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ,15

คลองลำประโดงหลัง อบต. ระยะทางประมาณ 320 เมตร
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 
 
ลักษณะของแหล่งน้ำ
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา มี ลำน้ำ ลำคลอง ลำห้วย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ คลองบางไผ่, คลองวัดลาดปลาดุก คลองนายพื้น คลองนายชิต คลองถนน คลองบางแพรก คลองบ้านกล้วย คลองนายจง คลองบางแพรกน้อย และคลองลำประโดงหลัง อบต. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำ ที่สำคัญในการเพาะปลูกในเขตตำบลบางรักพัฒนา
ลักษณะของดิน
พื้นที่ของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะ สำหรับการทำนา ปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะสำหรับพืชชนิดอื่น
 
กลุ่มอาชีพ รวมจำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านบัวทอง หมู่ที่ 10
การพาณิชย์ รวมจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

สนับสนุนส่งเสริมกิจการนวดแผนไทย

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพอื่นๆ
 
         
ลานกีฬา สนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะ รวม จำนวน 24 แห่ง ดังนี้
ทม.บางรักพัฒนา ดำเนินการจำนวน 23 แห่ง ได้แก่

หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ จำนวน 4 แห่ง

หมู่บ้านกฤษดานคร 10 จำนวน 1 แห่ง

หมู่บ้านธารทอง 1 จำนวน 1 แห่ง

หมู่บ้านรัตนาวดี จำนวน 2 แห่ง

หมู่บ้านรัตนาธานี จำนวน 1 แห่ง

หมู่บ้านมิตรประชา จำนวน 1 แห่ง

หมู่บ้านบัวทอง จำนวน 5 แห่ง

หน้าโรงเรียนวัดลาดปลาดุก จำนวน 1 แห่ง
 
หน้าโรงเรียนวัดจันทร์ทองเอี่ยม จำนวน 1 แห่ง
หน้าวัดลาดปลาดุก จำนวน 1 แห่ง
 
บริเวณวัดไผ่เหลือง จำนวน 1 แห่ง
หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 5 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่บ้านมนวดีพาร์ค จำนวน 1 แห่ง
สำนักงาน อบต.แห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่บ้านกมลลักษณ์ จำนวน 1 แห่ง          
  หมู่บ้าน ดำเนินการจำนวน 1 แห่ง ได้แก่                
 
หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 15 จำนวน 1 แห่ง          
 
  จำนวนหอกระจายข่าว เสียงตามสาย จำนวน 15 จุด ได้แก่      
 
หมู่บ้านกมลลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2
หมู่บ้านริมคลองบางไผ่ (พฤกษาวิลล์ 15) ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3
 
หมู่บ้านร่มเกล้า 2 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4
หมู่บ้านทิวไผ่เหลือง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4
 
หมู่บ้านรัตนาวดี ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5
หมู่บ้านธารทอง 1 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6
 
หมู่บ้านรัตนาธานี ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6
วัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
 
หมู่บ้านมนวดีพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
บ้านคุณรำพึง สุขเพ็ชร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8
 
หมู่บ้านมิตรประชา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 11
หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 12,13
 
หมู่บ้านกฤษดานคร 10 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน ช. รุ่งเรือง 5 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 15
 
หมู่บ้านบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6,9,10      
  ศูนย์กระจายข่าวไร้สาย ทม.บางรักพัฒนา จำนวน 30 จุด ได้แก่    
  หมู่ที่ 2    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านกมลลักษณ์    
  หมู่ที่ 3    
 
ตั้งอยู่บริเวณ บ้านลุงเนิ่ม    
  หมู่ที่ 4    
 
ตั้งอยู่บริเวณ วัดไผ่เหลือง
ตั้งอยู่บริเวณ ลานโพธิ์
 
ตั้งอยู่บริเวณ ปากทางเข้าอนามัยบางแพรก    
  หมู่ที่ 5    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง 8
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านรัตนาวดี โครงการ 1
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านรัตนาวดี โครงการ 2    
  หมู่ที่ 6    
 
ตั้งอยู่บริเวณ ที่ทำการ อบต. ใหม่
ตั้งอยู่บริเวณ ป้ายหมู่บ้านธารทอง 2
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง บริเวณลานกีฬา ซอย 22
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง บริเวณลานกีฬา ซอย 13
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง ซอย 19 ป้อมตำรวจ
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง สามแยกหน้าโรงเรียนกสิธร
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านรัตนาธานี    
  หมู่ที่ 7    
 
ตั้งอยู่บริเวณ อบต. เก่า
ตั้งอยู่บริเวณ สวนหย่อมกลางหมู่บ้านมนวดีพาร์ค
  หมู่ที่ 8    
 
ตั้งอยู่บริเวณ บ้านสมาชิกหมู่ 8 (นางบุญน้อย เอมเสม)
ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนสากลศึกษา
 
ตั้งอยู่บริเวณ หน้าหมู่บ้านเศรณี    
  หมู่ที่ 9    
 
ตั้งอยู่บริเวณ เกาะกลางถนน หน้าซอย 9 หมู่บ้านบัวทอง
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง ลานกีฬา ซอย 11
  หมู่ที่ 10    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง ซอย 5/1
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านบัวทอง หน้าซอย 8
  หมู่ที่ 11    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านมิตรประชา สนามเทควันโด
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านรีเจนซี่
  หมู่ที่ 12    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ สนามบาสเก็ตบอล    
  หมู่ที่ 13    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ สามแยก ซอย 4/2    
  หมู่ที่ 14    
 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านกฤษดานคร 10 ซอย 20    
  หมู่ที่ 5    
 
ตั้งอยู่บริเวณ กลางหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 5    
 
     
ชมรมออกกำลังกายในชุมชนรวม จำนวน 16 ชมรม ได้แก่

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านสินเพ็ชร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านรัตนาวดี ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านบัวทอง ซอย 13 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6

ชมรมแอโรบิคร่มโพธิ์ร่มไทร ซอย 20 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านมนวดีพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านชลลดา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8

ชมรมแอโรบิคนพเก้า ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 9
 
ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10
ชมรมโยคะ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10
 
ชมรมไม้พลอง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10
ชมรมมวยจีน ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10
 
ชมรมรักษ์สุขภาพหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 12,13
ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านกฤษดานคร 10 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 14
 
ชมรมออกกำลังกายหมู่บ้าน ช. รุ่งเรือง 5 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 15
ชมรมลีลาศตำบลบางรักพัฒนา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2-15
  ชมรมกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางรักพัฒนา      
  ชมรมผู้สูงอายุในตำบลบางรักพัฒนา จำนวน 18 ชมรม ได้แก่      
 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางรักพัฒนา  
ชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองบางแพรก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2,3
 
ชมรมผู้สูงอายุร่มเกล้า 2 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4
ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านบางแพรก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4
 
ชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5
ชมรมผู้สูงอายุแก้วตา (หมู่บ้านบัวทอง) ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6
 
ชมรมผู้สูงอายุหนุ่มน้อยสาวมาก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6
ชมรมผู้สูงอายุแก้วกัลยา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6
 
ชมรมผู้สูงอายุพุทธรักษา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
ชมรมผู้สูงอายุร่มไทร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
 
ชมรมผู้สูงอายุอนามัยวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
ชมรมผู้สูงอายุมนวดีพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
 
ชมรมผู้สูงอายุนพเก้า ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 9
ชมรมผู้สูงอายุดอกพิกุล (หมู่บ้านบัวทอง) ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10
 
ชมรมผู้สูงอายุบงกช ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 11
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 12,13
 
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านกฤษดานคร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 14
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน ช. รุ่งเรือง 5 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 15
  ชมรมผู้พิการตำบลบางรักพัฒนา      
 
ชมรมผู้พิการตำบลบางรักพัฒนา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 14      
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881 ต่อ 991
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10