หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประชากรตำบลบางรักพัฒนา มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็น ศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลบางรักพัฒนา นับถือศาสนาพุทธ
องค์กรทางศาสนาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

วัดไผ่เหลือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 7 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนกสิณธร(เซ็นต์ปีเตอร์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

โรงเรียนสากลศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12

โรงเรียนเทพพิมานพิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
เอกชนดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนรุ้งเพชร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

โรงเรียนเทพพิมานพิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพรก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านบางแพรก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
คลินิกเอกชน รวมทั้งหมด 11 แห่ง แยกเป็น

คลินิกเวชกรรม จำนวน 5 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ บริเวณหมู่บ้านบัวทอง

คลินิกทันตกรรม จำนวน 3 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10

คลินิกเพื่อความงาม จำนวน 3 แห่ง
  หมู่บ้านบัวทอง หมู่ที่ 6 และในห้าง Big C Extra บางใหญ่หมู่ที่ 11
คลินิกรักษาสัตว์ รวมทั้งหมด 7 แห่ง ตั้งอยู่ที่

บริเวณหมู่บ้านบัวทอง จำนวน 5 แห่ง

หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 แห่ง

ซอยจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง  

ศูนย์ประสานความปลอดภัยประจำตำบลบางรักพัฒนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีการถวายเทียนพรรษา
 
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ภาษาท้องถิ่นจะใช้ภาษากลางในการสื่อสาร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10