หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 


ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก
ปลัด อบต.บางรักพัฒนา
 


นางบุญสม ถึงถิ่น
รองปลัด อบต. บางรักพัฒนา


นายกิตติณัฐ บุษปฤกษ์
รองปลัด อบต. บางรักพัฒนา
 
 


นายอิสรานันต์ จงสุขสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเนรัญชรา ทองเจิม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางเนตรนภา สมหวัง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายจักกฤษณ์ สังฆพรหม
นิติกรชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีรักชาติ ปลอดภัย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวพนิดา หัตถพนม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางปฏิมาภรณ์ ทองเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560