ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 14 หมู่บ้าน แต่ยังขาดไฟส่องทางสาธารณะบางส่วน
 
ในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา ใช้บริการของประปานครหลวงแต่ในบางพื้นที่ใช้มิเตอร์น้ำประปารวม ดังนี้

หมู่ที่ 2 บริเวณถนนเลียบคลองบางแพรก

หมู่ที่ 5 บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่เล็ก

หมู่ที่ 6 บริเวณซอยโรงแก๊ส

หมู่ที่ 8 บริเวณซอยทองปากคลองนายชิต และปากคลองบ้านกล้วย

หมู่ที่ 11 บริเวณซอยหลังห้าง Big C Extra
 
 
โทรศัพท์
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้รับการบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และได้รับการบริการโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านบางส่วน
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้รับการบริการส่งวัสดุต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ ทุกวัน และยังมีรถขนส่งเอกชนเพื่อขนส่งสินค้าต่าง ๆ อย่างสะดวกสบาย
 
 
 
 
ปั้มน้ำมัน รวมจำนวน 3 แห่ง

ปั้มใหญ่ จำนวน 4 แห่ง
  ได้แก่      
 
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 15
 
บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4

ปั้มแก๊ส/น้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
  ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6      

ปั้มกลาง จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7      

ปั้มหลอด จำนวน 8 แห่ง
  ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10

ปั้มแบบตู้หยอดเหรียญ จำนวน 4 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง

ห้าง Big C Extra ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 11

ห้างเดอะแสควร์บางใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 12

ห้างแม๊กซแวลู ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8
ร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 11 แห่ง

ร้านเซเว่นอีเลเว่น จำนวน 7 แห่ง

ร้านโลตัสเอ๊กเพรส จำนวน 2 แห่ง

ร้านเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำนวน 1 แห่ง

ร้าน Mini Big c จำนวน 1 แห่ง
ตลาดสด จำนวน 5 ตลาด

ตลาดหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 12

ตลาดหมู่บ้านบัวทอง ซอย 6 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10

ตลาดหมู่บ้านบัวทอง ซอย 23 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6

ตลาดหมู่บ้านมนวดีพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7

ตลาดหมู่บ้านธารทอง 2 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560